یک دادستان جمهوری ترکیه، محکوم به قتل همسر و دخترش است.

فیرات بولوت [با بازی اونور تونا] که زندگی خوبی با همسرش به نام زینب و دخترش نازلی دارد، ناگهان با وضعیت بغرنجی روبرو می‌شود.

او با خبر می‌شود که به جرم قتل فرزند و همسرش به زندان افتاده.

یک دادستان وظیفه شناس سابق، حالا ناگزیر از فرار از زندان است. در این میان با وقایع عجیب و غیر قابل پیش‌بینی روبرو می‌شود.

به زودی