درام
گلپری
گلپری
Show TV
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
یک لیتر اشک
یک لیتر اشک
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
عمق
عمق
puhuTV
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
مریم
مریم
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
حیاط
حیاط
Star TV
تاریخ پخش: ۰۹ فروردین ۱۳۹۷
معصوم نیستیم...
معصوم نیستیم...
ATV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷
به اسم زهرا
به اسم زهرا
FOX
تاریخ پخش: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
فی
فی
puhuTV
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
هشتمین روز
هشتمین روز
ATV
تاریخ پخش: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
هرجایی
هرجایی
ATV
تاریخ پخش: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
استانبول ظالم...
استانبول ظالم...
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
بچه
بچه
Star TV
تاریخ پخش: ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
گلوله
گلوله
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
دریای قلب من...
دریای قلب من...
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۳۹۵
ققنوس
ققنوس
FOX
تاریخ پخش: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
عفت
عفت
Star TV
تاریخ پخش: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
فاطما‌گل
فاطما‌گل
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
کوزی گونی
کوزی گونی
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
ماه پیکر
ماه پیکر
FOX
تاریخ پخش: ۲۱ آبان ۱۳۹۴
معلم
معلم
FOX
تاریخ پخش: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
پل
پل
FOX
تاریخ پخش: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
امانت
امانت
Kanal 7
تاریخ پخش: ۰۵ فروردین ۱۳۹۹
عشق ۱۰۱
عشق ۱۰۱
Netflix
تاریخ پخش: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
عقرب
عقرب
Star TV
تاریخ پخش: ۲۱ آذر ۱۳۹۹
بی قانون
بی قانون
EXXEN
تاریخ پخش: ۱۲ دی ۱۳۹۹
دختر پشت پنجره...
دختر پشت پنجره...
Kanal D
تاریخ پخش: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
فاطما
فاطما
Netflix
تاریخ پخش: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه کاغذی
خانه کاغذی
Star TV
تاریخ پخش: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ع.ش.ق
ع.ش.ق
Kanal D
تاریخ پخش: ۰۳ آبان ۱۳۹۲
عمر گل لاله
عمر گل لاله
FOX
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
شمیم عشق
شمیم عشق
FOX
تاریخ پخش: ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
عشق تلخ
عشق تلخ
Show TV
تاریخ پخش: ۲۹ آذر ۱۳۹۴
رز سیاه
رز سیاه
FOX
تاریخ پخش: ۰۹ فروردین ۱۳۹۲
زن خطرناکم
زن خطرناکم
Show TV
تاریخ پخش: ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
زخم قلب
زخم قلب
ATV
تاریخ پخش: ۰۷ تیر ۱۴۰۰
Kırık Hayatlar
Kırık Hayatlar
teve2
تاریخ پخش: ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
داستان شهری دور...
داستان شهری دور...
FOX
تاریخ پخش: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
دروغگو
دروغگو
Show TV
تاریخ پخش: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
دختر مردم
دختر مردم
FOX
تاریخ پخش: ۰۱ آبان ۱۴۰۰
مهمان
مهمان
FOX
تاریخ پخش: ۲۰ آبان ۱۴۰۰
کلوپ
کلوپ
Netflix
تاریخ پخش: ۱۴ آبان ۱۴۰۰
زندگی من
زندگی من
Star TV
تاریخ پخش: ۰۹ آبان ۱۴۰۰
پنهان
پنهان
BluTV
تاریخ پخش: ۰۲ آذر ۱۴۰۰
محکوم
محکوم
FOX
تاریخ پخش: ۲۳ آذر ۱۴۰۰
بابا
بابا
Show TV
تاریخ پخش: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
تا آخرین نفسم...
تا آخرین نفسم...
FOX
تاریخ پخش: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
به نام عشق
به نام عشق
ATV
تاریخ پخش: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
سازشگران
سازشگران
Netflix
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
تخته سیاه
تخته سیاه
TRT1
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
پزشک دهکده
پزشک دهکده
TRT1
تاریخ پخش: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
قاضی
قاضی
ATV
تاریخ پخش: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
خوبی
خوبی
FOX
تاریخ پخش: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرواز پرنده...
پرواز پرنده...
Netflix
تاریخ پخش: ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
وقت عاشقی
وقت عاشقی
ATV
تاریخ پخش: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
یقه خاکی
یقه خاکی
FOX
تاریخ پخش: ۰۶ تیر ۱۴۰۱
مستاجر بی‌نقص...
مستاجر بی‌نقص...
FOX
تاریخ پخش: ۰۸ شهریور ۱۴۰۱
کمی روشنایی روز...
کمی روشنایی روز...
ATV
تاریخ پخش: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
آن دختر
آن دختر
Kanal D
تاریخ پخش: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
داستان یک پری...
داستان یک پری...
FOX
تاریخ پخش: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
خیانت
خیانت
ATV
تاریخ پخش: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
شاه ماهی
شاه ماهی
Star TV
تاریخ پخش: ۰۱ مهر ۱۴۰۱
جنایتکاران
جنایتکاران
GAIN
تاریخ پخش: ۰۷ مهر ۱۴۰۱
تله
تله
TV8
تاریخ پخش: ۲۷ مهر ۱۴۰۱