سریال مستاجر بی‌نقص روایتی شاد و شنگ از یک واقعه جنایی است. 

همسایه‌های یک خانه قدیمی با ورود مونا، رازی را از او پنهان می‌کنند. 

یعقوب هم‌خانه مونا هم رازهایی دارد. مونا و یعقوب هر دو عکاس جنایی هستند.

در این میان جنایت‌هایی پیش می‌آید و به طور موازی تحقیقاتی درباره آتش‌سوزی‌های استانبول صورت می‌گیرد.

داستان‌ها هرچه به هم گره می‌خورند رازآلودتر می‌شوند.

به زودی

مطابق سلیقه شما

هشتمین روز
هشتمین روز
تاریخ پخش: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
خط فاصل بین ما
خط فاصل بین ما
تاریخ پخش: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
عشق ۱۰۱
عشق ۱۰۱
تاریخ پخش: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹