سریال مستاجر بی‌نقص روایتی شاد و شنگ از یک واقعه جنایی است. 

همسایه‌های یک خانه قدیمی با ورود مونا، رازی را از او پنهان می‌کنند. 

یعقوب هم‌خانه مونا هم رازهایی دارد. مونا و یعقوب هر دو عکاس جنایی هستند.

در این میان جنایت‌هایی پیش می‌آید و به طور موازی تحقیقاتی درباره آتش‌سوزی‌های استانبول صورت می‌گیرد.

داستان‌ها هرچه به هم گره می‌خورند رازآلودتر می‌شوند.

به زودی

مطابق سلیقه شما

چیز دیگری است
چیز دیگری است
تاریخ پخش: ۲۲ آبان ۱۳۹۹