سریال قضاوت یک سریال قدرتمند ترکیه است. سریالی با فیلمنامه خوب و کم‌نقص.

ماجرای یک وکیل به نام جیلین و یک دادستان به نام ایلگاز. و اتفاقاتی که از سر تصادف، یا نتیجه تصمیمات قبلی آن‌ها پیش می‌آید.

در تمام فصل اول سریال می‌توانید چشم به صفحه بدوزید و آن‌ها را با جدیت تماشا کنید.

تقریبا هیچ تصویر اضافه در سریال نمی‌بینید.

وجدان، قانون، روابط اجتماعی و روابط عاطفی با شخصیت‌های جذابشان چنان در هم تنیده شده‌اند که تا پایان فصل اول محکم پیش می‌رود.
 فصل دوم سریال قضاوت به زودی آغاز می‌شود.

به زودی